REGULAMIN KONCERTU/IMPREZY

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu/imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem sumy na jaką opiewa bilet na koncert/imprezę, która została odwołana. Przypomina się posiadaczowi biletu, iż bilet nie podlega zamianie, niemożliwy jest też zwrot pieniędzy w żadnym innym przypadku niż wymieniony powyżej.

Organizator zastrzega sobie prawo w połączeniu ze wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą umieszczone na bilecie, tablicy ogłoszeń lub w obu ww. miejscach jednocześnie do tego co następuje:

 

-= WSTĘP do lokalu od lat 16-stu,poniżej tego wieku tylko w obecności opiekuna prawnego =-

 

 1. 1.Odmówić wstępu posiadaczowi biletu zakłócającemu ład i porządek publiczny przed wejściem na teren, na którym odbywać się będzie koncert/impreza.
 2.  
 3. 2.Odmówić wniesienia oraz zakazać używania na terenie gdzie odbywa się impreza profesjonalnego aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju profesjonalnego sprzętu rejestrującego obraz/dźwięk
 4.  
 5. 3.W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego wezwać posiadacza biletu do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w koncercie/imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
 6.  
 7. 4.Dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu koncertu/imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od organizatora.
 8.  
 9. 5.Odwołać lub zrezygnować z koncertu/imprezy z przyczyn będących poza kontrolą bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób poza sumą na jaką opiewa bilet.
 10.  
 11. 6.Zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedzenia i rekompensaty.
 12.  
 13. 7.Zmienić miejsce siedzące/stojące posiadaczowi biletu na inne jeśli zajdzie taka potrzeba.
 14.  
 15. 8.Odmówić wstępu na koncert/imprezę posiadaczowi biletu u którego stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych nie zakupionych w klubie ELEKTROWNIA, będącemu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, broni, posiadaczowi butów okutych metalem oraz innych przedmiotów stwarzających zagrożenie dla innych uczestników koncertu/imprezy.
 16.  
 17. 9.Uczestnik imprezy lub inna osoba przebywająca na terenie imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży.
 18.  
 19. 10.Kupujący bilet przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren obiektu gdzie odbywa się koncert/impreza jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z koncertem oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym koncert/imprezę.
 20.  
 21. 11.Kupujący bilet przyjmuje do wiadomości, że na koncercie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 22.  
 23. 12.Kupujący bilet narażony jest na działanie świateł stroboskopowych, które będą wykorzystywane podczas imprezy, mogą doprowadzić do ataku epilepsji.
 24.  
 25. 13.Kupujący bilet zobowiązuje się nie wchodzić z napojami w opakowaniach szklanych na teren, gdzie będzie odbywać się impreza.
 26.  
 27. 14.Posiadacz biletu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas koncertu/imprezy.
 28.  
 29. 15.Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
 30.  
 31. 16.Na podstawie art.16 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 22 sierpnia 1997 roku funkcjonariusze służb ochrony/porządkowych uprawnieni są do:
  • sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej,
  • legitymowania osób w celu ustalenia tożsamości
  • przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą przedmioty, o których mowa wyżej (art.14 ust.2 ww. ustawy)
  • w przypadku stwierdzenia braku uprawnień osób do przebywania na imprezie masowej albo zakłócania przez te osoby, wezwania do opuszczenia terenu imprezy masowej,
  • ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających  bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, a także chronienia mienia
  • wymienione wyżej czynności powinny być wykonane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby w stosunku do której zostały podjęte
 1. 17.Posiadacz biletu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się koncert/impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
 2.  
 3. 18.Uczestnik imprezy zobowiązany jest aby w każdym momencie posiadać przy sobie bilet do kontroli.
 4.  
 5. 19.Nie wpuszczamy „na ostatni numer” lub ostatnie minuty imprezy, chcesz być na koncercie KUP BILET!
 6.  
 7. 20.SZEF KLUBU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODMÓWIENIA WSTĘPU DO KLUBU ELEKTROWNIA BEZ PODANIA PRZYCZYNY ORAZ USUNIĘCIA Z KLUBU BEZ PODANIA PRZYCZYNY.
 8.  
 9. 21.Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie lokalu.
 10.  
 11. 22.Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje/urazy powstałe w wyniku nie stosowania się do regulaminu, instrukcji udzielanych przez obsługę klubu lub powstałe w wyniku „ułańskiej fantazji” klientów.

 

 

KONTAKT

Telefon : 533 736 767

E-mail : elektryzator@gmail.com

www.fb.com/Klub.Elektrownia

 

Comments: 8
 • #8

  NOIRTh (Wednesday, 29 November 2023 07:12)

  Witam.
  Czy jest możliwość zarezerwowania dwóch biletów na sobotni koncert Czarnego Bzu? Nie mogę nigdzie znaleźć przedsprzedaży a do Żagania mamy 180 km :)

 • #7

  https://divorceronline.com/blog/how-introspection-can-lead-to-a-higher-quality-of-life/ (Friday, 24 April 2020 03:33)

  In fact that there are occurring all within a time period, also in an identical period. Every one experiences each one of these matters and within amounts of time. The 4 Divorces include: '' the Fiscal Divorce the Authorized Divorce, '' both the Social Divorce, and also Divorce Attorney. https://divorceronline.com/blog/how-introspection-can-lead-to-a-higher-quality-of-life/

 • #6

  https://sfj-injurylaw.com/about.html (Wednesday, 22 April 2020 05:12)

  Tired of poor Dating habits A narrative of behaviour that is lousy and also you ought to stay away of somebody else. Carries an exclusive narrative of somebody else I moved outside with. Two teenaged Girls: That Which We Can Not And That Which We Skip <a href="https://sfj-injurylaw.com/about.html">to get a divorce</a>

 • #5

  KOMAR PROMIL (Monday, 28 January 2019 22:19)

  SUPER ATMOSFERA,MIŁA OBSŁUGA,SUPER KONCERTY !!! POLECAM !!!

 • #4

  Wojtek Dukarski (Sunday, 02 April 2017 19:58)

  Bardzo fajny klimat. Typowo ROCKOWY klub, w którym nikt nie chce słyszeć o disco polo :-). Grało się tutaj świetnie. I nigdy nie zapomnę drinka, którego Adrian mi zrobił przed naszym wyjazdem. :-) :-) :-)

 • #3

  Witold (Saturday, 01 April 2017 19:03)

  Super klimat, grało się Mega!!! fajnie. Zespół Instant Blues na pewno jeszcze nie raz odwiedzi klub "Elektrownia".....pozdro....

 • #2

  Iras (Wednesday, 22 June 2016 15:38)

  Grało sie wybornie.Bardzo fajny lokal dla takich szarpidrutów jak Indicium. No i czeskie piwo Holba- brawo!!!

 • #1

  :) (Tuesday, 02 February 2016 22:12)

  :)